Säädösmuutosten hakemisto: 2009

1774/2009
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
1773/2009
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
1772/2009
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-asioissa annetun asetuksen kumoamisesta
1770/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1769/2009
Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
1766/2009
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
1750/2009
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2010 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1749/2009
Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin
1748/2009
Valtioneuvoston asetus sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovelvollisuudesta
1738/2009
Laki eräistä yliopistouudistukseen liittyvistä tulo- ja varainsiirtoverotusta koskevista säännöksistä
1732/2009
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
1705/2009
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
1704/2009
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
1703/2009
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1702/2009
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1701/2009
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1698/2009
Kuntarakennelaki
1697/2009
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
1696/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista
1695/2009
Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.