Säädösmuutosten hakemisto: 2009

1650/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2010 suoritettavasta määrärahasta
1649/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta
1648/2009
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta vammaisneuvostosta
1631/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1600/2009
Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta
1599/2009
Asunto-osakeyhtiölaki
1383/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1382/2009
Valtion talousarvio vuodelle 2010
1379/2009
Sisäasiainministeriön työjärjestys
1378/2009
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1376/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1375/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
1374/2009
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
1369/2009
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista
1368/2009
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2010 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1363/2009
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1358/2009
Verohallinnon päätös sähköisten palvelujen erityisjärjestelmää koskevasta toimivaltaisesta verovirastosta
1357/2009
Verohallinnon työjärjestys
1354/2009
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1352/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2010 liikenneturvallisuusmaksusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.