Säädösmuutosten hakemisto: 2009

1351/2009
Valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
1343/2009
Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta
1279/2009
Laki kasvinjalostajanoikeudesta
1277/2009
Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta
1276/2009
Valtioneuvoston asetus palkkaturvasta
1275/2009
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
1269/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1268/2009
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1267/2009
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
1265/2009
Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta
1264/2009
Laki turkistuottajien lomituspalveluista
1250/2009
Vuoden 2010 tuloveroasteikkolaki
1244/2009
Tasavallan presidentin asetus eräiden Bermudan kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1239/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuutusyhtiölaissa säädettyjen euromäärien korottamisesta
1235/2009
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella
1234/2009
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta
1230/2009
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista
1212/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1211/2009
Laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista
1197/2009
Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan komissiolle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.