Säädösmuutosten hakemisto: 2009

1158/2009
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
1155/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1154/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1153/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työssäkäyntialueista
1149/2009
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1147/2009
Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1146/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
1145/2009
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista
1144/2009
Verohallinnon päätös vuonna 2010 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1143/2009
Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1142/2009
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
1141/2009
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1140/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä itäisellä säätelyalueella vuonna 2010
1139/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2010
1126/2009
Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta
1110/2009
Sisäasiainministeriön asetus aluehallintovirastojen poliisitoimen vastuualueista
1109/2009
Oikeusministeriön asetus menettelystä oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisessä
1108/2009
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta
1102/2009
Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta
1101/2009
Valtioneuvoston asetus kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.