Säädösmuutosten hakemisto: 2009

1018/2009
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta
1015/2009
Laki Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1014/2009
Laki Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1013/2009
Laki Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1012/2009
Laki Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1006/2009
Tasavallan presidentin asetus eräiden Jerseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1001/2009
Valtioneuvoston asetus merityöaikalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1000/2009
Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitelmatuesta
998/2009
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
997/2009
Tasavallan presidentin asetus Ariane-, Vega- ja Sojuz-kantorakettien käyttövaihetta Guyanan avaruuskeskuksessa koskevan julistuksen voimaansaattamisesta
996/2009
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
995/2009
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän BCH-koodin muutosten voimaansaattamisesta
994/2009
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin suurnopeusaluksia koskeviin kansainvälisiin turvallisuussäännöstöihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
993/2009
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn toimenpiteen voimaansaattamisesta
989/2009
Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2010
988/2009
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2010
986/2009
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
984/2009
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupavastuualueiden sijoittumisesta aluehallintovirastoihin ja niiden toimialueiden laajentamisesta
979/2009
Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta
977/2009
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2009 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista (Saamenkielinen käännös)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.