Säädösmuutosten hakemisto: 2009

1853/2009
Verohallinnon päätös verotuksen toimittamatta jättämisestä arvonlisäverotuksessa
1852/2009
Verohallinnon päätös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan sähköisessä palautushakemuksessa ja suhdeluvun korjausilmoituksessa annettavista tiedoista ja hakemukseen liittävistä asiakirjoista
1851/2009
Verohallinnon päätös Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista
1850/2009
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1849/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhdistyksen oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista
1848/2009
Opetusministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista
1837/2009
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä
1832/2009
Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta
1831/2009
Ympäristöministeriön työjärjestys
1828/2009
Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta
1809/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tilaviini-nimityksen käyttämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
1808/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholijuomien anniskeluluvan myöntämisestä ja anniskelutoiminnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
1806/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja laitoshoidon määrittelyn perusteista
1799/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta
1797/2009
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä
1796/2009
Valtioneuvoston asetus nimetyn katsastajan, aluksenmittaajan ja tarkastajan pätevyysvaatimuksista
1779/2009
Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän yksityisen lukiokoulutuksen yksikköhinnan määräämisestä
1778/2009
Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän yksityisen perusopetuksen yksikköhinnan määräämisestä
1777/2009
Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
1775/2009
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.