Säädösmuutosten hakemisto: 2008

1155/2008
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
1154/2008
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1153/2008
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista
1150/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1149/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työssäkäyntialueista
1148/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisesta
1146/2008
Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä
1142/2008
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1136/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
1133/2008
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun asetuksen kumoamisesta
1128/2008
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1127/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1126/2008
Puolustusministeriön asetus sitoumusajoista ja sitoumuskorvauksista
1125/2008
Puolustusministeriön asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista
1124/2008
Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta
1121/2008
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta
1120/2008
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1119/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1118/2008
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta
1115/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2009 suoritettavasta määrärahasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.