Säädösmuutosten hakemisto: 2005

994/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alueelliseen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvien tukien hakuajan päättymisestä
982/2005
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
981/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
980/2005
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
978/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
977/2005
Valtioneuvoston asetus vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta
975/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
974/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
967/2005
Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
966/2005
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä
965/2005
Valtioneuvoston asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
964/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista
963/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitettujen perusprosenttien ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen maksuprosenttien vahvistamisesta
962/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
961/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukaisesta eläintuotannosta annetun asetuksen muuttamisesta
960/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
959/2005
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
958/2005
Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
955/2005
Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
953/2005
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.