Säädösmuutosten hakemisto: 2005

952/2005
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
951/2005
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
949/2005
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
937/2005
Laki omaishoidon tuesta
936/2005
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
935/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
934/2005
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
933/2005
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
927/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 peltokasvien tuen (CAP-tuen) maksatuksesta
926/2005
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta
925/2005
Valtioneuvoston asetus tavaraliikenteen ja logistiikan neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
924/2005
Valtioneuvoston asetus maanteistä
923/2005
Tasavallan presidentin asetus Ukrainan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
922/2005
Laki Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
920/2005
Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta
919/2005
Vuoden 2005 toinen lisätalousarvio
917/2005
Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta
915/2005
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta
912/2005
Valtioneuvoston asetus Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta
911/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan maksatuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.