Säädösmuutosten hakemisto: 2005

862/2005
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta
861/2005
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon palvelukeskuksesta
860/2005
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
855/2005
Verohallituksen päätös Oy Stockmann Auto Ab:n ja Autotalo Jurvakainen Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
852/2005
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
850/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä
848/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
847/2005
Valtioneuvoston asetus tiede- ja teknologianeuvostosta
846/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 17 momentissa tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
845/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksiluvun vahvistamisesta
844/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen vahvistamisesta
842/2005
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista
837/2005
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
836/2005
Valtioneuvoston asetus omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa
835/2005
Valtioneuvoston asetus turva-asiakirjoista asuntokaupoissa
834/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus muutos- ja varantohausta
833/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus koulutarvikekustannuksista
829/2005
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista
827/2005
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta
826/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.