Säädösmuutosten hakemisto: 2005

20/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 valkuaiskasvipalkkion maksatuksesta
19/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 maitopalkkion ja sen lisäpalkkion maksatuksesta
18/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2005 haussa
17/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
15/2005
Valtioneuvoston asetus tiettyjen vaarallisten kemikaalien maastavientiä koskevasta ilmoituksesta
13/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
12/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
11/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta
10/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa annetun direktiivin 2002/16/EY muuttamisesta
8/2005
Tasavallan presidentin asetus Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
7/2005
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
6/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden rinnakkaistuonnista
5/2005
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista
3/2005
Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
2/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.