Säädösmuutosten hakemisto: 2005

1245/2005
Laki Ilmailulaitoksesta
1243/2005
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta
1242/2005
Ilmailulaki
1241/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1240/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista suoritettavasta määrärahasta
1238/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista
1233/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
1232/2005
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä perhe-eläkkeen maksamista varten
1231/2005
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä kansaneläkkeen maksamista varten
1230/2005
Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleusluokituksesta
1229/2005
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta
1228/2005
Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta
1226/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1214/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksen tahattomien valassaaliiden tarkkailusta
1213/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
1209/2005
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrästä
1207/2005
Valtioneuvoston asetus Valtiokonttorin ja toisen Euroopan unionin jäsenvaltion viranomaisen välisestä yhteistyöstä rikosvahinkojen korvaamisessa
1204/2005
Rikosvahinkolaki
1197/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1195/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2006 liikenneturvallisuusmaksusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.