Säädösmuutosten hakemisto: 2005

1192/2005
Valtioneuvoston asetus museoista
1188/2005
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1186/2005
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille
1184/2005
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista
1183/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion liikelaitoksen ja yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 2006
1176/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Uzbekistaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
1175/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista
1174/2005
Ulkoasiainministeriön työjärjestys
1173/2005
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1171/2005
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä
1169/2005
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa
1168/2005
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja siihen liittyvään ohjeeseen teknisistä määräyksistä tarkastuksiin pääsykeinoista tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1167/2005
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteen VI voimaansaattamisesta
1157/2005
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta
1156/2005
Laki eräiden metsätalouden puhtaaseen tuloon liittyvien säännösten kumoamisesta
1142/2005
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa
1141/2005
Laki varallisuusverolain kumoamisesta
1140/2005
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2006 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1139/2005
Valtioneuvoston asetus hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1127/2005
Vuoden 2006 tuloveroasteikkolaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.