Säädösmuutosten hakemisto: 2005

1124/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöistä
1122/2005
Väylämaksulaki
1121/2005
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta
1120/2005
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1116/2005
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain kumoamisesta
1111/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja korvattavuuden hakemisesta ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä
1109/2005
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitetusta omavastuuosuuden perimistä koskevasta poikkeuksesta
1108/2005
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 6 §:n 2 momentin perusteella korvataan 72 tai 100 prosenttia
1107/2005
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 72 tai 42 prosenttia
1105/2005
Työministeriön asetus siviilipalvelusvelvollisen maksuttomien lomamatkojen lukumääristä ja matkakorvauksista
1104/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1103/2005
Valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
1102/2005
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2005
1095/2005
Laki Ratahallintokeskuksesta
1094/2005
Laki Rautatievirastosta
1093/2005
Valtion talousarvio vuodelle 2006
1092/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuosina 2006 ja 2007
1091/2005
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1078/2005
Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta
1067/2005
Verohallituksen päätös Rettig Group Oy Ab:n ja Tarkala Fastigheter Ab:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.