Säädösmuutosten hakemisto: 2005

1037/2005
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
1035/2005
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta
1034/2005
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2006
1033/2005
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista
1031/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1030/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1029/2005
Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta
1026/2005
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1015/2005
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
1012/2005
Tiedonanto presidenttiehdokkaista
1011/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä
1010/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
1006/2005
Verohallituksen päätös vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1005/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista
1004/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1003/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista annettujen kauppa- ja teollisuusministeriön asetusten kumoamisesta
1000/2005
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
997/2005
Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006
996/2005
Vuoden 2005 kolmas lisätalousarvio
995/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.