Säädösmuutosten hakemisto: 2005

1287/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1286/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1285/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1283/2005
Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1282/2005
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1280/2005
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
1279/2005
Opetusministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksullisuudesta
1278/2005
Opetusministeriön asetus Suomen elokuva-arkiston suoritteiden maksullisuudesta
1277/2005
Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1276/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1275/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsähallituksen erätarkastajan virkamerkistä
1273/2005
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen erävalvonnasta
1272/2005
Valtioneuvoston asetus henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta
1271/2005
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1268/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
1250/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista
1249/2005
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta
1248/2005
Valtioneuvoston asetus Ilmailuhallinnosta
1247/2005
Laki Ilmailuhallinnosta
1246/2005
Valtioneuvoston asetus Ilmailulaitoksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.