Säädösmuutosten hakemisto: 2004

1102/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta loppuvuoden 2004 asuinrakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen osakorvausten maksatuksesta
1101/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2005 sekä emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2005
1099/2004
Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
1098/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lapsilisän maksupäivästä
1097/2004
Tasavallan presidentin asetus Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1094/2004
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005-2011
1093/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitettujen perusprosenttien ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen maksuprosenttien vahvistamisesta
1092/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitettujen työntekijäin eläkemaksujen vahvistamisesta
1091/2004
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2004 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1090/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1089/2004
Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista
1087/2004
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2005
1086/2004
Valtioneuvoston asetus Valtion elokuvatarkastamosta
1084/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä
1083/2004
Valtioneuvoston asetus päästökauppalain eräiden säännösten voimaantulosta
1082/2004
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2005
1081/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista perittävistä maksuista
1080/2004
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
1079/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista
1078/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.