Säädösmuutosten hakemisto: 2004

1077/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä
1076/2004
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1075/2004
Verohallituksen päätös vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1073/2004
Valtioneuvoston asetus Suomen talousvyöhykkeestä
1058/2004
Laki Suomen talousvyöhykkeestä
1057/2004
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2005
1056/2004
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
1055/2004
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
1054/2004
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1051/2004
Eduskunnan päätös valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
1046/2004
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi
1045/2004
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1044/2004
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen kumoamisesta
1043/2004
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2003 suoritettavista korvauksista
1037/2004
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta
1034/2004
Valtioneuvoston asetus opintotukilaissa (28/1972) tarkoitetun korkotuen määrän vahvistamisesta
1033/2004
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1032/2004
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1031/2004
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1021/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.