Säädösmuutosten hakemisto: 2003

998/2003
Valtioneuvoston asetus poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnasta
997/2003
Valtioneuvoston asetus tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedoista
996/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maatalouden investointeja koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä
995/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista
991/2003
Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä
990/2003
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2004
989/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikäävän torjunnan tuesta
988/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2004
986/2003
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
985/2003
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
984/2003
Laki Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
983/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2004 sekä emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2004
982/2003
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta
981/2003
Valtioneuvoston asetus Merenkulkulaitoksesta
980/2003
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksesta
979/2003
Valtioneuvoston asetus Varustamoliikelaitoksesta
978/2003
Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta
977/2003
Opetusministeriön asetus museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
975/2003
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 23 §:n 2 momentin voimaantulosta
974/2003
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2001 ja 2002 suoritettavista korvauksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.