Säädösmuutosten hakemisto: 2003

937/2003
Laki Varustamoliikelaitoksesta
932/2003
Vuoden 2003 toinen lisätalousarvio
931/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta
930/2003
Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta
928/2003
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
927/2003
Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten ehkäisemisestä ja torjunnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
920/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2004 työttömyysvakuutusmaksuista
919/2003
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
915/2003
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004
912/2003
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa
911/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 emolehmäpalkkion ennakoiden, sonni- ja härkäpalkkion ennakoiden, teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden sekä uuhipalkkion, sen lfa-lisän ja lisätuen maksatuksesta
910/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinviljelyn kansallisen tuen maksatuksesta mallasohralle markkinointivuodelta 2002/2003
909/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
908/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
906/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
905/2003
Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista ja henkilökortista
903/2003
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksista vuonna 2003
902/2003
Verohallituksen päätös yrityksen verottamisesta Konserniverokeskuksessa
901/2003
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
899/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.