Säädösmuutosten hakemisto: 2003

57/2003
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista
55/2003
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2003
54/2003
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin vuonna 2003 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
53/2003
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
52/2003
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
48/2003
Tasavallan presidentin asetus Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
47/2003
Tasavallan presidentin asetus merilain 1 ja 6 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
46/2003
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten ja niihin liittyvien suurnopeusaluksia koskevan vuoden 2000 kansainvälisen turvallisuussäännöstön ja paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstön voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
45/2003
Laki Leivonmäen kansallispuistosta
44/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten sekä alkuvuoden 2002 tulvavahinkokorvausten maksatuksesta
43/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
41/2003
Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
40/2003
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten voimaansaattamisesta
27/2003
Valtioneuvoston asetus huumeiden käyttäjien hoitoon vuonna 2003 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
26/2003
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
25/2003
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
24/2003
Valtioneuvoston asetus vuonna 2003 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
22/2003
Valtioneuvoston asetus vuoden 2002 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
21/2003
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten lainanoton rajoista ja ehdoista
20/2003
Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.