Säädösmuutosten hakemisto: 2003

440/2003
Valtioneuvoston asetus arseeniyhdisteellä ja sitä sisältävällä valmisteella käsitellyn puun, elohopeayhdisteen ja dibutyylitinavetyboraatin sekä niitä sisältävien tuotteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
438/2003
Valtioneuvoston asetus Saaristomeren neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
436/2003
Valtioneuvoston asetus asuntoneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
434/2003
Hallintolaki
424/2003
Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
423/2003
Kielilaki
422/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viranomaisen valvomasta näytteenotosta kylvösiementuotannossa
418/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräille turkistarhaajille maksettavan korvauksen maksamisesta
417/2003
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Virtain kaupungin ja Peräseinäjoen kunnan välillä
416/2003
Valtioneuvoston asetus lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
414/2003
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
413/2003
Ilmailulaitoksen ilmoitus ilmailumääräyksestä
412/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
411/2003
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 2006-2007
410/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
408/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista
407/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
406/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta
405/2003
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä
393/2003
Viestintämarkkinalaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.