Säädösmuutosten hakemisto: 2003

1346/2003
Laki elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1343/2003
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista
1331/2003
Laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä
1308/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
1306/2003
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta
1305/2003
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta
1296/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1295/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1294/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2004 liikenneturvallisuusmaksusta
1293/2003
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1286/2003
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
1285/2003
Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen lykkäyksen ehdoista
1284/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä
1281/2003
Ajoneuvoverolaki
1280/2003
Laki polttoainemaksusta
1272/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista
1271/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävästä lisäysaineistosta
1270/2003
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2004 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1269/2003
Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2004
1268/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.