Säädösmuutosten hakemisto: 2003

1240/2003
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1238/2003
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
1237/2003
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1236/2003
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1235/2003
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1229/2003
Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1228/2003
Tasavallan presidentin asetus testaustulosten ja vaatimustenmukaisuudesta esitettyjen todisteiden keskinäisestä tunnustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1223/2003
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa
1222/2003
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1220/2003
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1219/2003
Valtioneuvoston päätös valtioista, joiden rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmät eivät täytä kansainvälisiä vaatimuksia
1214/2003
Valtion talousarvio vuodelle 2004
1213/2003
Oikeusministeriön asetus vankeinhoitolaitoksen kaksikielisistä vankilaosastoista
1212/2003
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
1197/2003
Laki eduskunnan virkamiehistä
1196/2003
Laki Senaatti-kiinteistöistä
1194/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta
1158/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 a §:ssä tarkoitetun korvausvastuun täydennysmaksun perinnästä
1154/2003
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä perhe-eläkkeen maksamista varten
1153/2003
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä kansaneläkkeen maksamista varten

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.