Säädösmuutosten hakemisto: 2003

1135/2003
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1129/2003
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta
1128/2003
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
1126/2003
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiltä virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta
1122/2003
Laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta
1116/2003
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista
1113/2003
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1109/2003
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista
1108/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
1106/2003
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1105/2003
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1104/2003
Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
1103/2003
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2004
1102/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus luontaisten kivennäisvesien ainesosien luettelon, enimmäispitoisuuksien ja pakkausmerkintöjen vahvistamisesta sekä luontaisten kivennäisvesien ja lähdevesien otsonilla rikastetulla ilmalla tapahtuvaa käsittelyä koskevista edellytyksistä
1100/2003
Sisäasiainministeriön asetus valtion omistukseen siirtyneiden ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden käsittelystä
1098/2003
Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä
1097/2003
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1096/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ruhojen pintanäytteistä, pintojen puhtausnäytteistä ja EHEC-näytteistä teurastamossa ja leikkaamossa
1095/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1094/2003
Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.