Säädösmuutosten hakemisto: 2003

1093/2003
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
1092/2003
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1091/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1090/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1089/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1088/2003
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1086/2003
Saamen kielilaki
1085/2003
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1084/2003
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1082/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
1064/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1063/2003
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2004
1062/2003
Valtioneuvoston asetus haja-asutusalueiden kyläkauppojen tukemisesta
1061/2003
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä
1060/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden mukaisen lannoituksen hallinnollisesta valvonnasta
1059/2003
Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
1058/2003
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavasta eläinkohtaisesta lisätuesta
1057/2003
Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1055/2003
Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleusluokituksesta
1052/2003
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.