Säädösmuutosten hakemisto: 2003

1051/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1050/2003
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2004 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1049/2003
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2003 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1048/2003
Valtioneuvoston asetus työturvallisuussäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta
1042/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunnitelman laatimisesta perittävistä maksuista
1040/2003
Eduskunnan päätös suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj:n öljyliiketoiminnassa
1036/2003
Valtioneuvoston asetus työministeriöstä
1035/2003
Valtioneuvoston asetus työsuojelupiireistä
1024/2003
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
1023/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
1022/2003
Valtiovarainministeriön asetus rahataiteen juhlarahasta
1021/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
1020/2003
Valtioneuvoston päätös tieteellisistä keskuskirjastoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1019/2003
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta romaniasiain neuvottelukunnasta ja alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista
1012/2003
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1005/2003
Vuoden 2004 veroasteikkolaki
1002/2003
Verohallituksen päätös vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1001/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneturvan julkisiin hallintotehtäviin liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista
1000/2003
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa
999/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.