Säädösmuutosten hakemisto: 2002

1371/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholijuomien anniskelupaikan vastaavan hoitajan ja tämän sijaisten ammatillisista edellytyksistä
1370/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholijuomien anniskeluajan jatkamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
1368/2002
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista
1367/2002
Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista
1366/2002
Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2003
1365/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2003 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
1363/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta
1358/2002
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1357/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
1356/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta
1355/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta pohjoisesta tuesta
1354/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
1353/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1352/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2003 liikenneturvallisuusmaksusta
1351/2002
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä
1350/2002
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
1349/2002
Valtioneuvoston asetus yksityisiä työvoimapalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta
1348/2002
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 10 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden toimeenpanosta valtion virastoissa ja laitoksissa
1347/2002
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta
1346/2002
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.