Säädösmuutosten hakemisto: 2000

996/2000
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
994/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
993/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteissa käytettävistä vakuutusteknisistä suureista
990/2000
Valtioneuvoston asetus hätäkeskuslaitoksesta
988/2000
Valtioneuvoston asetus eräiden oikeusministeriön hallinnonalan virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamisesta
987/2000
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
985/2000
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
984/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
983/2000
Opetusministeriön päätös Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
982/2000
Opetusministeriön päätös Savon Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
980/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunnitelman laatimisesta perittävistä maksuista
979/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon lisämaksuista
978/2000
Työministeriön työjärjestys
977/2000
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
976/2000
Metsähallituksen ilmoitus Metsähallituksen päätöksestä Oloksen luonnonsuojelualueen perustamisesta
974/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasukauppoja koskevasta tiedonvaihdosta ja tasehallinnasta
973/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä
971/2000
Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta
969/2000
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
968/2000
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.