Säädösmuutosten hakemisto: 2000

967/2000
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
962/2000
Laki eräiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamisesta
956/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2001
948/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä
947/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa tarkoitetuista luottolaitoksista ja keskusrahalaitoksista
941/2000
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
940/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä
939/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
938/2000
Valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta
937/2000
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2001 perittävästä maksusta
934/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta ja maatalouden ympäristötuen koulutusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2000
933/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mallasohralle maksettavasta kansallisesta lisätuesta vuodelta 1999
932/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
931/2000
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta
930/2000
Valtioneuvoston asetus maatalouden ympäristötukeen varatun lisämäärärahan käyttämisestä vuonna 2000
924/2000
Valtioneuvoston asetus kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta
921/2000
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2001
920/2000
Laki ulkomaalaisten osallistumista julkiseen elämään paikallistasolla koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
919/2000
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa
918/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.