Säädösmuutosten hakemisto: 2000

1270/2000
Laki emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain kumoamisesta
1269/2000
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2001
1268/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön tilinpäätöksestä
1267/2000
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä
1266/2000
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnan merenkulkuopetuksen arvioinnista
1265/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2001 liikenneturvallisuusmaksusta
1264/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2000 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
1263/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1262/2000
Tasavallan presidentin asetus lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EUROCONTROL) ja navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
1261/2000
Laki Yhdistyneiden kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1260/2000
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa
1259/2000
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1258/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien ja viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten sekä alkuvuoden 2000 tulvavahinkokorvausten maksatuksesta
1257/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2001 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista, hakemisesta ja kotieläintukien määräytymisestä
1256/2000
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta
1255/2000
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta pohjoisesta tuesta
1254/2000
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
1253/2000
Valtioneuvoston asetus kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista
1252/2000
Valtioneuvoston asetus pientyönantajien palvelukeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
1246/2000
Laki maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.