Säädösmuutosten hakemisto: 2000

1243/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista
1242/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 2000 Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
1241/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan tilinpäätöksestä
1239/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista
1238/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiinin tuonnista, viennistä ja käytöstä eläinten ruokinnassa
1236/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätöksestä
1235/2000
Valtioneuvoston asetus lihan kuljetusavustuksesta vuonna 2000
1234/2000
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1233/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien määrätietojen toimittamisesta
1231/2000
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2001
1223/2000
Laki vuodelta 2001 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta
1215/2000
Valtioneuvoston asetus vuoden 2000 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
1214/2000
Laki satovahinkojen korvaamisesta
1212/2000
Laki ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta annetun lain kumoamisesta
1209/2000
Laki Valtion kiinteistölaitoksen nimen muuttamisesta nimeksi Senaatti-kiinteistöt
1204/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle maksettavan korvauksen perusteista
1203/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1201/2000
Valtioneuvoston asetus investointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin
1200/2000
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta
1199/2000
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.