Säädösmuutosten hakemisto: 2000

1198/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1197/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus TSE-riskiaineksen käsittelystä
1195/2000
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta
1194/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen eräiden perus- ja lisätoimenpiteiden sekä lannan käytön tehostamista koskevien erityistukisopimusten valvonnasta ja tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön puutteiden aiheuttamista seuraamuksista maatalouden ympäristötukeen ja luonnonhaittakorvaukseen
1193/2000
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1189/2000
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä
1187/2000
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
1179/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1178/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1177/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1176/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten
1173/2000
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1172/2000
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1167/2000
Vuoden 2001 veroasteikkolaki
1162/2000
Valtioneuvoston asetus hirvieläinvahinkojen korvaamisesta
1156/2000
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1155/2000
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1154/2000
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamistoiminnan käytännön toimeenpanosta
1153/2000
Valtioneuvoston asetus sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta
1152/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.