Säädösmuutosten hakemisto: 2000

1151/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1150/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1149/2000
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista annetun asetuksen kumoamisesta
1148/2000
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista
1143/2000
Verohallituksen päätös vuonna 2001 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1142/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteiden vastuunjakosuureesta ja eräiden kertoimien arvoista
1141/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan työeläkekassan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista vastuunjakoa varten tarvittavista suureista
1140/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista vastuunjakoa varten tarvittavista suureista
1137/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä
1136/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiementen yhteisen markkinajärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta
1135/2000
Valtioneuvoston asetus yleisradiotoiminnassa noudatettavasta taajuuksien käyttösuunnitelmasta
1132/2000
Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1131/2000
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1130/2000
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1129/2000
Tasavallan presidentin asetus poliisin ansiorististä ja ansiomitalista
1128/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräistä maista Suomeen tuotujen nautojen BSE-seurannasta
1127/2000
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1125/2000
Valtioneuvoston asetus suoja-alueista
1123/2000
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1122/2000
Laki Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.