Säädösmuutosten hakemisto: 2000

1119/2000
Rautatiekuljetuslaki
1114/2000
Laki kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista
1113/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen valvonnasta
1111/2000
Laki Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta
1110/2000
Laki Elintarvikevirastosta
1108/2000
Merimiesten palkkaturvalaki
1107/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetussa laissa tarkoitetuista korotuksista aiheutuvien kulujen jakamisesta vakuutusyhtiöiden ja Liikennevakuutuskeskuksen kesken
1106/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta
1105/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista
1104/2000
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
1103/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
1101/2000
Opetusministeriön asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista ja hallinnosta
1093/2000
Laki kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1081/2000
Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1077/2000
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1075/2000
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
1074/2000
Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä
1071/2000
Verohallituksen päätös vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1070/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiellosta käyttää kilpailuissa tai pitää näytteillä koiria, joille on suoritettu eläimen ulkonäön muuttamiseksi leikkaus
1068/2000
Laki yritystoiminnan tukemisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.