Säädösmuutosten hakemisto: 2000

1067/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
1066/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2001 työttömyysvakuutusmaksuista
1065/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1061/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien muuttamista koskevasta hakuajasta
1060/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1059/2000
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2000 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1057/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja vihannesten markkinoilta poistamisessa noudatettavasta menettelystä
1056/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus avustusjärjestöille Euroopan yhteisön varoista myönnettävän elintarviketuen täytäntöönpanosta
1053/2000
Valtioneuvoston asetus poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1052/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan lisävakuutusvastuun kartuttamisesta ja purkamisesta
1051/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön lisävakuutusvastuun kartuttamisesta ja purkamisesta
1050/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2001
1049/2000
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1045/2000
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä vuonna 2001
1044/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1043/2000
Valtiovarainministeriön ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
1042/2000
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1039/2000
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista
1037/2000
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta
1036/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Jugoslavian liittotasavaltaa koskeva Euroopan unionin neuvoston asetus Slobodan Milosevicin ja häntä lähellä olevien henkilöiden varojen jäädyttämisestä sekä asetusten (EY) N:o 1294/1999 ja (EY) N:o 607/2000 samoin kuin asetuksen (EY) N:o 926/1998 2 artiklan kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.