Säädösmuutosten hakemisto: 2000

1029/2000
Laki jalometallituotteista
1028/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
1027/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2000
1026/2000
Valtioneuvoston asetus vuokratalolainojen ja asumisoikeustalojen lainojen vuosimaksun tarkistuksen alentamisesta
1022/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinjätteen käsittelystä
1016/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
1015/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavissa rakennusinvestoinneissa hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
1014/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista teurastusperusteisista palkkioista ja lisätuesta
1013/2000
Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1011/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
1010/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
1009/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus astianpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista
1008/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten tukien hakemisen käynnistämisestä
1007/2000
Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1005/2000
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta
1002/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen (CAP-tuen) maksatuksesta vuonna 2000
1001/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000 sonni- ja härkäpalkkioiden ennakoiden, teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden, uuhipalkkion toisen ennakon, Etelä-Suomen kansallisen kotieläintuen ja pohjoisen kotieläintuen sekä vuoden 1999 mallasohran lisätuen maksatuksesta
999/2000
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
998/2000
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
997/2000
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevaan sopimukseen liittyvien EY-Meksiko-yhteisneuvoston päätösten n:o 1/2000 ja n:o 2/2000 voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.