Säädösmuutosten hakemisto: 1999

1366/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1365/1999
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
1364/1999
Valtioneuvoston päätös vuoden 1999 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
1363/1999
Valtioneuvoston päätös vuoden 1999 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista
1360/1999
Asetus yksityisiä työvoimapalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta
1359/1999
Asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa
1358/1999
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa
1357/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus viljakasvien siementen sekä nurmi- ja rehukasvien siementen markkinoinnista annettujen päätöksien väliaikaisesta muuttamisesta
1356/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1354/1999
Asetus rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista
1353/1999
Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista
1352/1999
Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä
1346/1999
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
1341/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös perusteista, joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan
1340/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa
1328/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
1323/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1322/1999
Luettelo kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 2000
1321/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1320/1999
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.