Säädösmuutosten hakemisto: 1998

860/1998
Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
858/1998
Valtioneuvoston päätös syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista
856/1998
Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
854/1998
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
853/1998
Puolustusministeriön päätös rauhanturvaamishenkilöstön omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamisen perusteista
852/1998
Perusopetusasetus
851/1998
Asetus miinojen, ansojen ja muiden taisteluvälineiden käyttöä koskevista kielloista tai rajoituksista tehdyn muutetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
849/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mallasohran tuotantotuen maksamiselle satovuodelta 1998/99 asetettavista laatuvaatimuksista
848/1998
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määristä palkan ulosmittauksessa
844/1998
Valtioneuvoston päätös suojametsistä
831/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
828/1998
Asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
823/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
822/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
820/1998
Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista vuonna 1998
819/1998
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista vuonna 1998
818/1998
Asetus valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain ja siihen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta
813/1998
Asetus taiteen perusopetuksesta
812/1998
Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
811/1998
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.