Säädösmuutosten hakemisto: 1998

774/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
773/1998
Asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen markkamäärien tarkistamisesta
770/1998
Asetus Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
769/1998
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
768/1998
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
767/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
766/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös konsernitilinpäätöksen laatimisesta kansainvälisillä pääomamarkkinoilla yleisesti käytetyn säännöstön mukaisesti
765/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinolaissa tarkoitetuista luottolaitoksista ja keskusrahalaitoksista
763/1998
Asetus verotusmenettelystä
762/1998
Konttilaki
760/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa
759/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
758/1998
Valtiovarainministeriön päätös veronsaajille tilitettävien määrien maksuajankohdasta
756/1998
Valtioneuvoston päätös kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
755/1998
Asetus yritystuesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
753/1998
Oikeusministeriön päätös europarlamenttivaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
752/1998
Oikeusministeriön päätös kunnallisvaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
751/1998
Oikeusministeriön päätös presidentinvaalissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
750/1998
Oikeusministeriön päätös eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
745/1998
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.