Säädösmuutosten hakemisto: 1998

744/1998
Laki televisio- ja radiotoiminnasta
743/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
742/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
737/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
735/1998
Valtioneuvoston päätös merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
725/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
724/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
721/1998
Liikenneministeriön päätös kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä
719/1998
Asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä
717/1998
Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta
714/1998
Vaalilaki
712/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kilpailuviraston maksullisista suoritteista
711/1998
Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä
710/1998
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena käytettävien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1999
709/1998
Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
708/1998
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksen toimivallasta ja toimivaltaisesta verotuksen oikaisulautakunnasta sekä Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
707/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
702/1998
Asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen I liitteen muutosten voimaansaattamisesta
701/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus merimiehen lääkärintarkastusohjeista
700/1998
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1997 ennakonpalautusten maksamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.