Säädösmuutosten hakemisto: 1998

630/1998
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta
629/1998
Lukiolaki
628/1998
Perusopetuslaki
625/1998
Asetus Kera Oyj -nimisestä julkisesta osakeyhtiöstä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
624/1998
Asetus Québecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen voimaansaattamisesta
623/1998
Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän rikkipäästöjen edelleen vähentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
614/1998
Laki uskontokuntien jäsenrekistereistä
611/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen nimestä ja ainesosien ilmoittamisesta
609/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
608/1998
I rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan "Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola'n" (UNITA) taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2229/97 kumoamisesta
606/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
605/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Serbian tasavaltaan tehtävien uusien investointien kieltämisestä
604/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
603/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden tehtävien siirtämisestä tullilaitoksen hoidettavaksi
602/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä
601/1998
Sisäasiainministeriön päätös ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
565/1998
Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä annetun lain kumoamisesta
555/1998
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta
554/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
553/1998
Opetusministeriön päätös Opetusalan koulutuskeskuksen maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.