Säädösmuutosten hakemisto: 1998

27/1998
Asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan ja sen I-IV liitteiden voimaansaattamisesta
26/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
24/1998
Valtioneuvoston päätös lääketaksasta
18/1998
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
17/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
16/1998
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1997 ennakonpidätysten tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
15/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös puulla tai puupohjaisilla polttoaineilla tuotetun sähkön määrittämisestä
13/1998
Asetus kansainvälisiä näyttelyitä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
12/1998
Asetus kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
11/1998
Laki kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
10/1998
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös elävien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
8/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita koskevien viranomaisten todistusten antamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
7/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
6/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
5/1998
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä
1/1998
Ampuma-aselaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.