Säädösmuutosten hakemisto: 1998

1010/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1009/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1008/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1007/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 1999
1002/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkoasiainministeriön päätöksestä puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevien yleisten suuntaviivojen liitteiden muuttamisesta
1001/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista
1000/1998
Opetusministeriön päätös näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
998/1998
Valtiovarainministeriön päätös eräistä viitekorkoina käytettävistä koroista
996/1998
Laki eräistä viitekoroista
987/1998
Asetus koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta
986/1998
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
985/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
984/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista sekä eläinmäärien ilmoittamisesta vuonna 1999
981/1998
Valtioneuvoston päätös maksullisena palvelutoimintana järjestettävän koulutuksen valtionavustuksen perusteista vuonna 1999
980/1998
Asetus työnhakukoulutukseen osallistuvien ylläpitokorvauksesta
973/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
972/1998
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
971/1998
Asetus Puolan tasavallan kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
959/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
957/1998
Asetus valtiontakuurahastosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.