Säädösmuutosten hakemisto: 1995

753/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
752/1995
Valtiovarainministeriön päätös 50 rauhan vuotta juhlarahan lyömisestä
751/1995
Valtioneuvoston päätös investointien ohjaamista koskevien asioiden käsittelystä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
749/1995
Asetus maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä
576/1995
Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta
575/1995
Asetus tekijänoikeuslain soveltamisesta eräissä tapauksissa Euroopan talousalueeseen kuuluvista valtioista peräisin oleviin suojan kohteisiin
574/1995
Tekijänoikeusasetus
572/1995
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
571/1995
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1995 kiinteistöveron eräpäivistä
570/1995
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
558/1995
Laki kiinteistötoimitusmaksusta
557/1995
Laki kunnan kiinteistöinsinööristä
554/1995
Kiinteistönmuodostamislaki
553/1995
Laki kiinteistötoimituksessa tapahtuvasta lunastamisesta
541/1995
Laki maakaaren voimaanpanosta
540/1995
Maakaari
539/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
537/1995
Asetus urheilijoiden eläketurvan ja tapaturmaturvan järjestämisestä
536/1995
Asetus sovittelua ja välitystä ETYKin yhteydessä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
535/1995
Asetus Turkin kanssa tehdyn sijoitusten molemminpuolista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.