Säädösmuutosten hakemisto: 1995

487/1995
Asetus Vietnamin kanssa taloudellisesta, tieteellisestä, teollisesta, teknologisesta ja kaupallisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
486/1995
Asetus arkeologisen perinnön suojelua koskevan tarkistetun eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
484/1995
Laki avioliittolain 24 §:n 2 momentin kumoamisesta
482/1995
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta
481/1995
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta
480/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
479/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yliopistollista sairaalaa ylläpitävien kuntayhtymien erityiskorvauksen perusteista vuonna 1995
478/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ylläpidettävistä kansallisista mittanormaaleista
477/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ravitsemisliikkeiden aukioloaikojen poikkeuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
476/1995
Valtioneuvoston päätös muussa kuin työssä käytettäväksi tarkoitettuja koneita ja henkilösuojaimia koskevista vaatimuksista
475/1995
Valtioneuvoston päätös maatalousperäisten raaka-aineiden ja jalosteiden varastojen arvonalentumisen aiheuttaman tappion korvaamisesta elinkeinonharjoittajille
474/1995
Valtioneuvoston päätös puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevista yleisistä suuntaviivoista
472/1995
Asetus Amerikan Yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoliikennettä koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
470/1995
Puolustusministeriön päätös puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta
467/1995
Asetus vakuutuskannan luovuttamisesta ja vastaanottamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
464/1995
Asetus vakuutusyhtiön vakuutusmatemaatikosta
463/1995
Asetus vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista
462/1995
Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä
461/1995
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan katteesta
457/1995
Asetus oikeusministeriöstä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.