Säädösmuutosten hakemisto: 1995

456/1995
Asetus maahan tilapäistä käyttöä varten tuotujen moottoriajoneuvojen liikennevakuutukseen liittyvistä tullilaitoksen tehtävistä
453/1995
Asetus vakuutusyhdistyksen vastuuvelan laskentaperiaatteista
452/1995
Asetus vakuutusyhdistyksen toimintapääomaan luettavista eristä
450/1995
Opetusministeriön päätös ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta
447/1995
Laki oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta
444/1995
Asetus sähkömarkkinakeskuksesta
443/1995
Asetus sähkömarkkinakeskuksesta annetun lain voimaanpanosta
419/1995
Asetus kansaneläkelain 42 a §:ssä tarkoitetuista hoitolaitoksista annetun asetuksen kumoamisesta
417/1995
Asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen markkamäärien tarkistamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
414/1995
Valtioneuvoston päätös maidon tuotantokiintiöiden vähentämisestä maksettavista korvauksista
413/1995
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta
411/1995
Asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
410/1995
Nuorisotyöasetus
409/1995
Asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta
398/1995
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä
387/1995
Laki sähkömarkkinakeskuksesta
386/1995
Sähkömarkkinalaki
385/1995
Ympäristöministeriön päätös alueiden liittämisestä Tammisaaren saariston kansallispuistoon
384/1995
Ympäristöministeriön päätös alueiden liittämisestä Helvetinjärven kansallispuistoon
383/1995
Asetus Komion luonnonsuojelualueesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.