Säädösmuutosten hakemisto: 1995

39/1995
Asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
35/1995
Asetus ulosottomaksuista
34/1995
Laki ulosottomaksuista
33/1995
Liikenneministeriön päätös kunnista, joiden alueella peritään korkeampaa televisiolupamaksua
31/1995
Asetus valtion kiinteistölaitoksesta
30/1995
Laki valtion kiinteistölaitoksesta
29/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
27/1995
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
26/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi ja elintarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotaville eläville eläimille, eläimistä saataville elintarvikkeille sekä eräille muille tuotteille suoritettavista tuontitarkastuksista
25/1995
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa
24/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös toimeentulotukitehtävien siirtoa koskevaan kokeiluun 1995-1996 osallistuvista kunnista
23/1995
Työministeriön päätös eräiden työsuojelun valvontaa koskevien päätösten kumoamisesta
21/1995
Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä
20/1995
Laki Valtionrautateiden muuttamisesta osakeyhtiöksi
19/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavien lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygieenisestä laadusta ja eläintautivaatimuksista
18/1995
Valtioneuvoston päätös valtion tukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelytavoista
17/1995
Asetus Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja sen liitesopimusten voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
16/1995
Laki Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja sen liitesopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
15/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
14/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinopiirien suoritteista perittävistä maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.