Säädösmuutosten hakemisto: 1995

1773/1995
Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1996
1770/1995
Verohallituksen päätös arvonlisäverottomasta matkustajamyynnistä
1769/1995
Verohallituksen päätös verovaraston pitämistä koskevista ehdoista
1766/1995
Asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
1765/1995
Asetus Maailman postiliiton perussopimuksen viidennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
1764/1995
Asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1763/1995
Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1762/1995
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
1761/1995
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1760/1995
Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta
1759/1995
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta
1758/1995
Asetus moottoriajoneuvoverosta
1757/1995
Verohallituksen päätös kotitalouksien ennakonpidätysvelvollisuuden rajoittamisesta
1756/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä väreistä
1755/1995
Valtioneuvoston päätös metsäkeskuksista
1754/1995
Asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta
1753/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijän eläkemaksun vahvistamisesta
1743/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1742/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1741/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.