Säädösmuutosten hakemisto: 1995

1666/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös hakemukseen, joka koskee Koulutus- ja erorahaston uusien sääntöjen vahvistamista
1663/1995
Laki vuorotteluvapaakokeilusta
1659/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös marja- ja hedelmävalmisteiden pakkausmerkinnöistä
1658/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös pakatusta vedestä
1657/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa käytettävistä makeutusaineista
1656/1995
Asetus merenkulkijoiden terveyden- ja sairaanhoitoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1655/1995
Asetus sisäpiirin kaupankäynnistä tehdyn yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1653/1995
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 27 §:n 2 momentin kumoamisesta
1638/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta
1637/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle
1636/1995
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1996
1635/1995
Asetus sähkölaitteiden hyväksynnästä ja valvonnasta perittävistä maksuista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1631/1995
Puolustusministeriön päätös puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla oleville kotihoidon ajalta maksettavan ruokarahan suuruudesta
1630/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion koulukotien maksullisista suoritteista
1629/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista
1628/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1627/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1626/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista
1624/1995
Valtiovarainministeriön päätös tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1623/1995
Asetus Kastelholman linnan, Vita Björnin, Prästön luotsimökin ja Lemböten kappelin siirtämisestä Ahvenanmaan maakunnalle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.